Yhteinen suunta


Johtoryhmän ensimmäisenä tehtävänä on luoda yhteisesti jaettu näke­mys Kelan visiosta, tavoitteista ja johtamiskulttuurista. Näiden pohjalta syntyy yhteinen tapa toimia ja johtamiskulttuuri, jossa kaikki ohjautuvat yhdessä samaan suuntaan yhteisten arvojen ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan kohti visiota parasta palve­lua, sosiaalista turvaa ja elämän voimaa tarjoavasta Kelasta. Keskustelussa on myös roolit ja jäsenten lojaliteetin merkitys. Sitä tarkastellaan erityisesti luottamuksen rakentamisen suunnasta. Jakson tuloksena yhteinen suunta sekä oma tehtävä osana kokonaisuutta on varmuudella selvillä ja jaettavissa.

Tuloksena  startegiakartta  ja analyysi siitä, Millainen johtoryhmä tahdomme olla ja miten sellaiseksi tulemme?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti