tiistai 27. toukokuuta 2014

Johtoryhmävalmennuksen kokonaisuusJohtoryhmävalmennus rakentaa yhtenäistä johtamiskulttuuria, jossa johtoryhmät toimivat strategisten tavoitteiden suunnassa. Asiakas­näkökulmasta se merkitsee asiakasymmärryksen, luottamuksen ja palvelukulttuurin rakentamista, henkilöstönäkökulmasta yhdessä tekemisen ja innostavan työkulttuurin rakentamista ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen ympäristövastuun kantamista. Ennen kaikkea asiakashyödyn tuottamista rakenteista ja rajoista piittaamatta.
Mitä ylempänä organisaati­ossa johtoryhmä on, sitä vahvemmin sen tehtävät suuntautuvat ulos. Johtoryhmien rooli yhteisen suunnan näyttäjänä ja määrätie­toi­sena etenijänä korostuu.  Johtoryhmänä kehittyminen vaatii sekä ryhmän että yksilön taitojen yhtaikaista vahvistamista. Ja yhtenäistä, johdonmukaista ja viestinnällisesti vahvan johtamiskulttuurin rakentamista. Rooli korostuu monipaikkaisessa ja monikanavaisessa johtamisympäristössä, jota Kela edustaa.

Johtamisvalmennuksessa on sama rakenne kaikille johtoryhmille: tilannenanalysointi, johtoryhmäcoaching, yksilö­coaching ja johtoryhmätyön näkyväksi tekeminen myös johtamisen kirjana. Kirja vie strategian rinnalla johtamiskulttuurilliset tavoitteet ja pelisäännöt aina seuraavalle johtoryhmätasolle suuntaviivoiksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti