Yhdessä


Tässä osassa rakennetaan johtoryhmän asiakashyötyä, henkilöstöhyötyä ja tuottavuutta lisää­vää vuorovaikutuskulttuuria. Haemme puhumisen ja kuuntelemisen taitoja kaikissa kana­vissa. Miten johtoryhmä voi rakentaa yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kulttuuria? Miten itse kokous valmistellaan ja toteutetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti? Etsimme uusia yhdessä tekemisen tapoja virtuaalisia ja fyysisiä kanavia rohkeasti yhdistellen. Etsimme uusia luottamuksen rakentamisen tapoja sekä johtoryhmän sisällä että johtoryhmästä ulospäin suuntautuen. Tunnistamme oman johtoryhmämme roolin koko Kelan strategian edistäjänä ja tunnistamme oman roolimme yksilönä, oman yksikkömme strategian toteuttajana, emme pelkästän oman vastuualueemme johtajana. Rakennamme vuorovaikutusta ja sen kenttiä Kelan tavoitteiden mukaisesti: miten edistämme parhaiten viestinnällämme työhyvinvoinnin, yhdessä tekemisen ja jatkuvan kehittymisen toteutumista? Miten viestimme yhteiskuntavastuun toteutumisesta ja omista edellytyksistämme sen toteuttamiseksi? Miten luomme suuntia ja mahdollistamme asiakasymmärryksen ja palvelukulttuurin kehittymisen?

Johtamisen kaarisillalla työyhteisön tarpeet, toiveet ja voimavarat
yhdistyvät Kelan strategisten tavoitteisiin. Johtoryhmä rakentaa
hyvän sillan muutostenkin tuulessa. Yhteisen sillan, jolla on
turvallista kulkea.
 
Tuloksena on pelisääntöjä johto­ryhmän sisäisiin käytäntöihin, uusia tapoja pitää kokouksia ja ennen muuta viestiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti