PalvelujohtaminenTavoit­teena on suunnata olemassa olevat resurssit ja osaaminen niin, että sillä saavu­tetaan parasta mahdollista asiakas- ja henkilöstöhyötyä – se on mukana oloa asiak­kai­den elämässä ja muutoksissa sekä tukea henkilöstön osaamisen kehittä­miseen ja työhyvin­voinnin varmistamiseen. Sisäisen motivaation ja sitä myötä innostuksen itse työstä tiedetään olevan hyvin merkittävä sekä kehittymisen, yhdessä tekemisen että työhyvinvoinnin tekijä. Sanotaan, että tulevaisuuden työssä innostuksen varaan rakentuu sekä motivaatio että tuottavuus. Kelassa innostus on saatava syntymään asiakkaasta ja yhteiskuntavastuun toteutumisesta. Se merkitsee johtoryhmän prosesseissa palvelukulttuurin ja palveluiden johtamien nostamista yhdeksi johtoryhmän ydinprosesseiksi. Miten johtoryhmä johtaa parhaiten palvelukulttuuria? Miten osaamisen johtamisessa keskiöön nostetaan asiakasymmärrys ja innostus vuorovaikutukseen kaikissa kanavissa?

Taitava julkinen johtaminen on mahdollistavaa -
tavallaan palvelujohtaminen on itsessään palvelutehtävä.

Kun muutoksen tuulet puhaltavat, joutuu johtoryhmä tekemään ratkaisuja, miten niukkenevat resurssit suunnataan. Palveluiden johtaminen on usein myös palveluympäristöjen johtamista - mitä tehdään, kun toimipaikkaverkko supistuu? Säilytämmekö rakenteet ja entiset toimintatavat ja karsimme palveluista? Vai etsimmekö uusia mahdollisuuksia toteuttaa palvelut?

Johtoryhmän rooli prosessien ja vaikuttavuuden johtajana. Tuloksena johtoryhmän prosessikuvaukset.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti